| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Tijdlijn

Page history last edited by Ria Kattevilder 13 years, 3 months ago
      Week 0:  maandag 23 februari - zondag 1 maart 2009
Technische voorbereiding, account, e-mail adres etc.
Beeldvorming, inzicht en benodigde vaardigheden
     
  Week 1:  maandag 2 maart - zondag 8 maart 2009
De docenten en de leerlingen stellen zich aan elkaar voor door
plaatsen van een introductietekst en een klassenfoto op de wiki.
     
  Week 2 en 3:  maandag 9 maart - zondag 22 maart 2009
Nu wordt de leervraag opgezet. Na oriëntatie op het thema stellen de leerlingen één leervraag op die ze als klas graag beantwoord zien; de sponsored question. Deze wordt op de vragenpagina van de wiki geplaatst.
     

Week 4, 5, 6 en 7:  maandag 23 maart - zondag 26 april 2009
In deze periode worden door elke klas alle gestelde leervragen van de andere klassen betantwoord. Dit vraagt om onderzoek van bronnen, interviews, gesprekken etc. Het antwoorden gebeurt vanuit de eigen woon/leefomgeving en cultuur.
De antwoorden worden in de wiki geplaatst.
     

Week 8 en 9:  maandag 27 april - zondag 17 mei 2009
In deze periode maken de leerlingen een samenvatting waarin ze verslag doen van het proces, de vragen en de antwoorden. Het is een prima moment voor reflectie op het eigen leren. Onder andere met behulp van de websitemaker kunnen leerlingen eenvoudig een website maken om de samenvatting on-line te presenteren. De samenvatting wordt in de wiki geplaatst.
     
   
Week 10 en 11:  maandag 18 mei - zondag 31 mei 2009
Tijd om afscheid van elkaar te nemen. De leerlingen sluiten de Learning Circle af door het plaatsen van een gezamenlijk een afscheidsbericht aan de andere scholen in de wiki. Leerlingen en de docent vullen het evaluatieformulier in. De Learning Circle sluit.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.